Copyright

Conform legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, preluarea de content sau elemente grafice din site-ul Semnificatia-Numelui.Net constituie infracțiune.

 

Preluarea oricărui material și element grafic din Semnificatia-Numelui.Net , intră sub incidența art. 1398 din legea citată: „constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 an la 4 ani sau cu amendă de la 2.500 ron la 40.000 ron punerea la dispoziția publicului, inclusiv prin internet sau prin alte rețele de calculatoare, fără consimțământul titularilor de drepturi, a operelor, indiferent de suport, astfel încât publicul să le poata accesa în orice loc sau în orice moment ales în mod individual.”

 

Legea copyrightului garantează Semnificatia-Numelui.Net dreptul exclusiv de a reproduce, aduce modificări, realiza informații derivate și de a le publica și distribui.

 

Nici o informație și nici un concept din site-ul Semnificatia-Numelui.Net, indiferent care ar fi acestea, nu pot fi duplicate, copiate integral sau parțial și folosite în alt site web sau alt suport decât cu acordul în scris al reprezentanților legali ai Semnificatia-Numelui.Net.